Millorant l’enriquiment ambiental per a millorar el benestar animal al PRBB

El benestar animal va ser el tema central dels treballs presentats per part de l’estabulari del PRBB al XVII Congrés de la SECAL. Concretament, la teràpia amb antibiòtics a granotes i l’enriquiment ambiental per a ratolins, tema que va guanyar el premi a la millor comunicació.

Part del personal de l'estabulari del PRBB va assistir al XVII Congrés de la SECAL. D'esquerra a dreta: Joan Antoni Fernández, Laura Aranda, Marina Peñafiel i Joseane Willamil Dos Santos.

A mitjans del passat mes de novembre es va celebrar a Santiago de Compostela el XVII Congrés de la Societat Espanyola per a les Ciències de l’Animal de Laboratori (SECAL). Com a socis de la SECAL, part del personal de l’estabulari del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) hi va participar i hi van presentar dos projectes relacionats amb el benestar animal en els que han estat treballant darrerament.

El primer pòster avaluava l’ús d’antibiòtics per immersió per al tractament de les ferides provocades per baralles de granotes Xenopus laevis. Aquest treball, realitzat per personal de l’estabulari del Consorci PRBB, de Charles River Laboratories i Kenkox, no només ha demostrat la seva efectivitat i facilitat d’aplicació; sinó que ha permès aprofundir sobre el tractament amb antibiòtics d’aquest amfibi que, tot i que ja fa molts d’anys que és un model animal en recerca, hi ha molts pocs centres que treballin amb ell i les indicacions per al tractament de les seves malalties es basen en recomanacions i extrapolacions d’altres espècies.

Laura Aranda, Supervisora Veterinària de l’estabulari del PRBB, amb el pòster “Antibioteràpia per immersió: un cas clínic de ferides per baralles en Xenopus laevisdurant el XVII congrés de la SECAL.

El segon pòster, també realitzat per personal del Consorci PRBB i Charles River Laboratories, proposava la implementació d’un nou programa d’enriquiment ambiental rotatori en ratolins i va rebre el “Premi ‘socis fundadors’ a la millor comunicació votada pels assistents”.

Quan parlem d’enriquiment ambiental fem referència a la introducció d’estímuls ambientals en l’hàbitat no natural dels animals per a millorar-ne el seu benestar físic i psicològic. Però quin és l’enriquiment ambiental actual per als ratolins de l’estabulari del PRBB? I com es pot millorar?

Parlem amb en Pep Moreno i la Marina Peñafiel, Supervisors de l’estabulari del PRBB per a què ens ho expliquin.  


Com va sorgir la idea de millorar l’enriquiment ambiental?

A l’estabulari passem controls i auditories que permeten tant avaluar les instal·lacions com proposar millores que permetin augmentar la qualitat de vida dels animals. Aquests ‘exàmens’ són cada cop més exhaustius i estrictes, perquè és important que no ens estanquem en la nostra feina i sobretot quan parlem de benestar animal.

L’Associació per a l’Avaluació i Acreditació de la Cura d’Animals de Laboratori Internacional (AAALAC International) és l’organisme que s’encarrega de promoure les millors condicions dels animals utilitzats en recerca. L’AAALAC va al capdavant de la comunitat científica, fent propostes que permetin avançar èticament en la ciència i la recerca en animals, sempre que no hi hagi alternatives. L’estabulari del PRBB està acreditat per AAALAC i va ser des d’aquest organisme que vam rebre la proposta de millorar el sistema d’enriquiment ambiental per ratolins que apliquem actualment.

Marina Peñafiel, Supervisora Veterinària de l’estabulari del PRBB, amb el pòster “Implementació d’un programa d’enriquiment ambiental rotatori en ratolí” durant el XVII congrés de la SECAL.

Les nostres instal·lacions estan obertes des de 2007 i, des de llavors, hem fet molts canvis. Estem en evolució continua i habitualment fem proves com aquesta que ens permeten actualitzar i millorar el nostre servei. L’enriquiment ambiental és doncs, un altre d’aquests projectes de millora que duem a terme i és, a més, un tema d’interès entre la comunitat – d’aquí que els i les participants al congrés votessin el nostre treball. Representa una millora del benestar animal i a més, ens afecta al personal dels estabularis en el nostre dia a dia.

Quina és la millora que proposeu?

Després de la recomanació de l’AAALAC vam començar a treballar amb una proposta. Actualment, l’enriquiment ambiental que proporcionem als ratolins es basa en tubs de cartró i mocadors de paper, els quals introduïm en diferents quantitats segons el nombre d’animals que hi hagi a cada cubeta. Les interaccions dels animals amb aquests materials és diversa, però els hi serveixen sobretot com a interacció i per a refugiar-se, fent-se un niu, millorant així el seu benestar físic i psicològic.

Partint d’aquesta base (que volem mantenir), vam voler introduir nous materials de manera rotatòria, canviant-los cada dues setmanes, de manera que poguessin proveir de nous estímuls als ratolins.

Inicialment vam triar cinc materials, però dos d’ells – el paper arrissat i els flocs de cel·lulosa foscos -, es van descartar ràpidament per  la dificultat en la manipulació i pel seu color, que dificulta la detecció de sang i possibles secrecions dels animals. Així doncs, ens vam centrar en els tubs de cotó blancs, blocs de fusta i flocs de cel·lulosa blancs. De manera que, des de l’estiu de 2022 hem estat avaluant l’ús i la interacció del ratolí amb el material (si l’usen per fer niu, si el rosseguen, etc.), la durabilitat del material, la facilitat d’introducció i retirada d’aquest a la cubeta, la seva facilitat de reproducció i el cost i rendibilitat econòmics.

Els resultats d’aquesta millora d’enriquiment ambiental han estat satisfactoris i han mostrat que els materials més òptims, quant a interacció dels ratolins i gestió per part del personal de l’estabulari, són els tubs de cotó i els blocs de fusta. És per això que ara volem implementar aquest nou sistema rotatori: a més de proveir als ratolins d’un enriquiment base, cada dues setmanes se’ls introduiria un d’aquests dos nous materials amb el que podrien interaccionar. Creiem que és una proposta viable i és una millora significativa respecte al sistema d’enriquiment que tenim avui dia.

Heu començat ja a implementar la vostra proposta?

Encara no hem començat a implementar aquesta millora.  Un dels objectius d’aquest projecte és establir simultàniament,  un sistema d’enriquiment el més homogeni possible per a tots els ratolins estabulats al PRBB. Això garantiria , primerament, que el benestar de tots els ratolins es veiés afectat d’igual manera pels canvis proposats i, en segon lloc, una optimització en la gestió, reduint així la probabilitat d’errors i facilitant tenir cura dels animals ja que treballem amb un  gran volum de cubetes.

“L’enriquiment ambiental és essencial per al benestar dels animals”

Aquesta proposta es va traslladar al Comitè Ètic d’Experimentació Animal del PRBB (CEEA-PRBB) i als investigadors i investigadores a través del Comitè d’Usuaris de l’Animalari (CUA). Tots els usuaris i usuàries de l’estabulari saben que l’enriquiment ambiental és essencial per a garantir el benestar dels animals. Dit això, a les nostres instal·lacions hi ha grups de recerca que estudien el comportament animal, els quals van exposar els seus dubtes al respecte de si el fet d’anar introduint estímuls que varien podria tenir una incidència directa sobre els resultats de les seves recerques. En aquest sentit, es continuarà treballant de la mà dels investigadors i investigadores i s’establirà una relació dels grups que de manera justificada vulguin mantenir un enriquiment constant en les cubetes associades als seus projectes, de manera que aquesta excepció pugui ser aprovada pel CEEA-PRBB. Per una altra banda, des de la Generalitat ens van confirmar que, en cas d’implementar-se l’enriquiment ambiental rotatori, no caldrà comunicar-ho com una modificació per a cadascun dels procediments ja autoritzats.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *