Els animals en la recerca biomèdica

La investigació amb animals de laboratori és, avui dia, necessària per al desenvolupament de fàrmacs i la investigació bàsica. En aquest article t’expliquem els passos i regulacions a què està sotmesa.

L'ús dels animals, sobretot rosegadors, és encara essencial per al desenvolupament de fàrmacs per a la millora de la salut humana. Imatge de Rita Casas/PRBB. CC BY-NC-SA.

L'ús dels animals, sobretot rosegadors, és encara essencial per al desenvolupament de fàrmacs per a la millora de la salut humana. Imatge de Rita Casas/PRBB. CC BY-NC-SA.

Els medicaments dels quals gaudim actualment, des d’un simple analgèsic fins a les vacunes o els tractaments contra el càncer, són només possibles gràcies a l’ús d’animals en la recerca.

L’experimentació amb finalitat curativa – el desevenvolupament de fàrmacs – consta de quatre etapes:

  1. En l’etapa molecular, els científics treballen al laboratori o amb simulacions informàtiques per tal d’entendre els mecanismes que generen una malaltia i buscar substàncies que puguin servir com a potencial medicament.
  2. El pas següent és l’ús de cultius cel·lulars per descartar les molècules no vàlides.
  3. Un cop superat aquest, si no existeixen mètodes alternatius que puguin substituir a l’ús d’animals, les molècules es testen en organismes vius en l’etapa preclínica, sempre utilitzant el mínim nombre d’animals possible. El ratolí és el model més comú per la seva facilitat d’ús i la seva proximitat a humans. Però qualsevol fàrmac s’ha de provar en dues espècies animals diferents abans de passar a la quarta etapa.
  4. Els assajos clínics realitzats en humans són doncs la última de les quatre fases del desenvolupament de fàrmacs.

 

Només si no existeixen mètodes alternatius que puguin substituir a l’ús d’animals, les molècules es testen en organismes vius, utilitzant almenys dues espècies diferents, abans de ser testats en humans.

 

A més de per al desenvolupament de fàrmacs, la recerca amb animals és, avui en dia, encara necessària també per a la recerca bàsica.

 

Normativa

Seguint les directives europees, a principis d’aquest any hi ha hagut una actualització de la normativa que vetlla pel benestar dels animals utilitzats en recerca, vigent des de 1995. La llei inclou tots els aspectes relacionats amb la qualitat de vida dels animals —des de les condicions de transport fins a les característiques de les instal·lacions i les condicions en què viuen—, així com amb la capacitació de les persones que hi treballen. A més, cap investigador no pot començar el seu estudi preclínic sense l’aprovació del comitè d’ètica del centre de recerca i de la comissió d’experimentació de la Generalitat de Catalunya, on es porta un registre exhaustiu de la recerca en curs i de les persones que l’estan realitzant.

Aquesta informació sobre la protecció dels animals utilitzats en recerca difícilment arriba al públic general – a pesar dels esforços que s’estan fent per millorar la transparència en l’ús dels animals. Per això, ja fa dos anys que el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, realitza debats dins de les visites escolars ESCOLAB a través del PlayDecide, un joc de rol dissenyat per presentar totes les posicions socials sobre el tema, així com informació detallada.

 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *