Els inhibidors de PARP són considerats un tractament potencial contra el càncer. | Imatge del National Cancer Institute a Unsplash.

El disseny d’inhibidors específics de PARP millorarien l’efectivitat en el tractament del càncer

Personal investigador de l’IMIM demostra que la deficiència específica de PARP-1 o PARP-2 en limfòcits T proporciona una millor resposta antitumoral que inhibir els dos tipus alhora.

L'alumnat passa a tenir un posicionament més sòlid envers el món científic-tecnològic un cop supera l’etapa dels 10-14 anys. | Imatge de NeONBRAND a Unsplash.

“Cal despertar aspiracions, no vocacions, entre el jovent”

En la passada sessió formativa de la iniciativa 100tífiques, la directora del CRECIM, Digna Couso, va parlar sobre la importància de no descartar la ciència massa aviat, així com les variables que influeixen en les aspiracions del jovent dins l’àmbit científic-tecnològic.

L’exposició als espais verds s’ha associat a una edat més tardana de la menopausa. Foto de Alex Blăjan a Unsplash.

Passar temps a espais verds podria retardar la menopausa

Un estudi de 20 anys demostra que l’exposició a espais verds, com els parcs, podria tenir un efecte beneficiós en l’edat a la que s’arriba a la menopausa.

Iñaki Ruiz-Trillo, investigador a l'IBE, era el comandant de la darrera "missió a Mart" d'Astroland, on van recollir mostres per analitzar,

Un viatge científic a Mart sense sortir de la Terra

Iñaki Ruiz-Trillo (IBE: CSIC-UPF) ha estat una de les 100 persones escollides per experimentar una expedició espacial simulada al planeta vermell – sense sortir d’Espanya.