L’estructura 3D del genoma, essencial en la resposta inflamatòria

CTCF és una de les proteïnes arquitectòniques que dona forma tridimensional al genoma. Recentment, personal investigador del CRG ha estudiat el paper d’aquesta proteïna en diversos processos fonamentals.

Estudiar CTCF, proteïna arquitectònica que dona forma tridimensional al genoma, ajuda a comprendre el paper de l'arquitectura 3D del genoma en diversos processos cel·lulars fonamentals.

La proteïna CTCF proporciona una tridimensionalitat al genoma. En groc, veiem una representació del genoma amb CTCF; en blau, el genoma sense CTCF canvia la seva estructura 3D.

L’estructura tridimensional del genoma humà és essencial a l’hora de proporcionar una resposta inflamatòria robusta, segons un grup investigador liderat per Thomas Graf al Centre de Regulació Genòmica (CRG). No obstant, s’ha comprovat que no és vital per reprogramar cèl·lules d’un tipus cel·lular a un altre.

Degut a la seva mida, el genoma humà està plegat dins el nucli de les cèl·lules. Aquest empaquetament permet el contacte físic dels gens amb altres gens o elements reguladors. Un contacte que, si el genoma no estigués plegat, no seria possible.

Aquest empaquetament, doncs, proporciona al genoma una estructura tridimensional, la qual es manté gràcies a proteïnes arquitectòniques. CTCF és una d’elles, i de les més importants. Ajuda a donar forma a l’estructura tridimensional general del genoma.

CTCF és essencial pel desenvolupament embrionari, la reparació de l’ADN i els cicles cel·lulars.

No està clar, però, quin paper juga CTCF en la transdiferenciació cel·lular – la conversió d’un tipus cel·lular en un altre.

Per a estudiar-ho, l’equip científic ha desenvolupat un sistema únic en el que les cèl·lules B humanes poden ser induides per esdevenir macròfags. Els científics i científiques van observar que la transdiferenciació seguia succeint, amb o sense CTCF, tot i que la forma del genoma humà canviï. Per altra banda, però, van observar que la manca de CTCF deteriora la capacitat de la cèl·lula a l’hora de proporcionar una resposta inflamatòria completa.

Aquest és un dels primers casos en els que es relaciona l’arquitectura del genoma i la resposta inflamatòria.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *