Identificada una regió específica del SARS-CoV-2 útil per al diagnòstic de la COVID-19 i el desenvolupament de vacunes

Un equip científic de l’ISGlobal ha trobat un fragment de la proteïna N del SARS-CoV-2 que no es troba en els coronavirus del refredat comú.

La regió específica del nou coronavirus podria utilitzar-se per al disseny de futures vacunes. Foto: Aleix Cabrera / ISGlobal

En un recent estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) investigadores i investigadors han identificat una regió de la proteïna Nucleocápside (N) del SARS-CoV-2 que és específica del nou coronavirus. Aquesta podria servir per millorar les actuals tècniques de diagnòstic i els estudis de seroprevalença ja que, juntament amb la proteïna Spike (S), són les dianes utilitzades per la detecció d’anticossos contra el virus de la COVID-19.

Una anàlisi de mostres de persones sanes d’abans de la pandèmia, mostres de personal sanitari i mostres de pacients de COVID-19, ha demostrat que existeix reactivitat creuada amb els coronavirus del refredat comú; és a dir, que la presència de virus causants del refredat podria interferir en les proves diagnòstiques i d’anticossos de la infecció del SARS-CoV-2.

“Això posa en dubte la utilitat de la proteïna N completa per si mateixa per dur a terme estudis de seroprevalença”
Carlota Dobaño, primera autora de l’estudi (ISGlobal)

Ara, amb la troballa d’un fragment de la proteïna N (la regió C-terminal) que és específic del nou coronavirus, les autores suggereixen que haurien de fer-se més estudis per comprovar la immunitat que genera aquesta regió proteica i valorar la seva possible inclusió en el disseny de futures vacunes.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *