Analitzant la comunitat de gestors de recerca al PRBB

Fem un cop d’ull a la comunitat de gestors de recerca del PRBB (gairebé el 20% del total de residents del PRBB). Un perfil no tan conegut que està implicat en coses des de redactar projectes fins a transferència de tecnologia o ètica i integritat de la recerca.

Gestors de recerca al PRBB participant en un taller sobre ètica amb la Comissió Europea. Foto de Joana Porcel (ISGlobal).

Al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), els gestors de recerca formen una comunitat vibrant de professionals dedicats i compromesos a proporcionar un entorn propici per a una recerca excel·lent. Són una part essencial de l’equip humà del parc que en conjunt representa el 17% del total de residents, segons les últimes dades demogràfiques del Informe PRBB del 2021.

El PRBB ofereix un entorn ideal perquè els gestors i gestores de la recerca es connectin de manera informal, col·laborin i creixin professionalment. En els darrers anys, aquesta comunitat ha impulsat diferents iniciatives per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques, fer créixer les seves competències i superar reptes comuns en àmbits tan diversos com el compliment dels requisits ètics, la cooperació científica o el finançament de la recerca. Més recentment, s’ha posat en marxa un nou grup de mentoria entre iguals amb el suport del programa PRBB Intervals, per millorar el desenvolupament professional dels i les gestores de recerca, així com el suport mutu.

Al juny es va realitzar una enquesta a través dels sis centres de recerca del PRBB per conèixer millor la seva professió. Es van recollir dades d’un grup de 64 enquestats que van aportar informació i perspectives valuoses sobre les seves diferents funcions i trajectòries.

Les respostes revelen la natura multifacètica de la gestió de la recerca com a professió. En general, les responsabilitats abasten més d’una àrea, sent les més estretament relacionades amb els seus rols les següents:

  • gestió de projectes (38%)
  • gestió financera i administrativa de projectes/subvencions (38%)
  • reconeixement i desenvolupament de finançament extern (25%)

Altres àrees inclouen, en menor mesura:

És destacable que una part significativa supervisa diversos projectes/subvencions de recerca (55%), realitza una varietat de tasques en una àrea funcional (39%) o ocupa rols transversals institucionals (27%), en contraposició a gestionar només un projecte o els projectes d’un sol grup/departament de recerca. Aquests resultats preliminars posen de manifest una habilitat per a donar suport i coordinar activitats de recerca a diferents nivells.

Les dades recopilades proporcionen més detalls sobre els nivells d’experiència dels gestors de recerca al PRBB: gairebé la meitat dels enquestats han estat treballant en aquest camp durant un període prolongat, amb més de 10 anys d’experiència; gairebé una cinquena part, durant menys de 2 anys. La combinació de gestors de recerca experimentats en el camp, que aporten una valuosa experiència i coneixement, i aquells que estan al començament de les seves carreres, que aporten una perspectiva fresca, fomenta un entorn dinàmic i col·laboratiu, promocionant un creixement continu dins de l’organització.

Molts gestors de recerca estan directament connectats amb el lideratge de la seva institució.

Les respostes també posen de manifest una connexió directa entre els gestors de recerca i la direcció i gestió de les seves institucions. Els gestors de recerca contribueixen a establir la visió i els objectius, a crear i implementar plans de recerca i a gestionar l’execució de les activitats corresponents.

Les dades de l’enquesta revelen un perfil demogràfic divers i destaquen els rols multidimensionals dels gestors de recerca al PRBB: la seva franja d’edat s’estén des dels menors de 25 fins als majors de 55, amb la majoria situada entre els 36 i els 55 anys (73%). Tot i que la majoria provenen d’Espanya (64%), una part significativa (36%) prové gairebé a parts iguals d’altres països de la UE i de països de fora de la UE. També val la pena assenyalar que tres quartes parts dels enquestats tenen un màster o un doctorat, provinents de diverses àrees, predominantment de les ciències de la vida (47%), seguites de les ciències socials (33%).

Per què triar una carrera en la gestió de la recerca?

Quan se’ls va preguntar sobre les seves raons per triar una carrera en gestió de la recerca, els enquestats van proporcionar una àmplia gamma de motivacions i interessos en aquesta professió. Aproximadament entre el 30% i el 35% d’ells van considerar la gestió de la recerca com una manera de mantenir-se connectats amb la ciència; els agradava donar suport als investigadors, tenir contacte amb les parts interessades i equips internacionals, i facilitar la intel·ligència col·lectiva. Gaudir de la interacció en equip, una cultura laboral positiva i treballar en un entorn dinàmic i inclusiu van ser mencionats com a factors clau.

Aproximadament entre el 25% i el 30% dels enquestats van esmentar que les seves habilitats, com la planificació, la gestió i les habilitats de comunicació, s’alinien bé amb els rols de gestió de la recerca; valoraven l’oportunitat d’aprendre noves habilitats, mantenir-se actualitzats en el camp de la recerca i treballar en un entorn que fomenta un aprenentatge constant.

Aproximadament entre el 10% i el 15% dels enquestats van expressar el desig d’aprofitar la seva formació científica sense seguir una carrera acadèmica tradicional. Mentre que alguns van optar per la gestió de la recerca a causa d’una especialització laboral específica per allunyar-se del treball al laboratori, buscar ingressos més estables i un millor equilibri entre la feina i la vida personal, altres van expressar el desig de tenir un impacte social mitjançant la gestió de la recerca, especialment en àrees com la salut, la pobresa o l’equitat. De fet, trobar orgull i gaudi en contribuir al desenvolupament de la recerca és el que més els agrada de la seva professió, quan veuen com els resultats de la recerca de la seva institució poden impactar positivament en la vida de les persones.

Sentir-se orgullós o orgullosa de contribuir al desenvolupament de la recerca i de com els descobriments de recerca de la seva institució poden impactar positivament en la vida de les persones és el que més agrada als i les gestores de recerca al PRBB.

En general, les dades de l’enquesta posen l’accent en la natura multidimensional dels i les gestores de recerca al PRBB, que juguen un paper crucial en el suport a l’excel·lència en la recerca i la innovació dins de la seva organització. Aquesta professió atrau a individus amb diferents trajectòries, interessos i aspiracions, que troben satisfacció en donar suport i facilitar les iniciatives de recerca mentre fan ús de les seves habilitats i experiències úniques.

Hem contactat amb alguns dels enquestats per conèixer millor la seva opinió sobre la seva professió i el que més valoren del seu treball.

Quin és l’impacte del teu treball que més valores?

Regina López – MELIS-UPF

Ser gestora de projectes en un departament universitari em permet col·laborar amb molta gent, incloent-hi científics i científiques en totes les etapes de les seves carreres, així com altres gestors de projectes, comunicadors, etc. M’agrada el procés de sol·licitar finançament i desenvolupar projectes fins a la seva realització, i veure’n els resultats. Sento que encara contribueixo a fer una recerca interessant, encara que ja no sigui una científica a nivell pràctic. També gaudeixo promocionant la integritat de la recerca i el benestar, i desenvolupant les millors pràctiques amb altres professionals.

Nuria Parera Pera – ISGlobal

La part més interessant de ser un gestora Preaward és estar en contacte amb la recerca més recent. Una part de fer recerca és buscar finançament i oportunitats, i aquí estem no només per ajudar a trobar les convocatòries, sinó també per ajudar a obtenir el finançament que necessiten els investigadors i investigadores. Podem ajudar en expandir la seva xarxa de contactes, millorar l’escriptura i ajudar-los a preparar entrevistes. Seguim en contacte amb la ciència, i tot i que no estem directament al laboratori, seguim ajudant al personal investigador.

Nicolás Ensesa Tusell – Hospital del Mar Research Institute

La meva feina com a agent de transferència de tecnologia passa per diverses fases, des d’incubar idees fins a crear noves empreses. Em sembla que és la feina perfecta per estar connectat a una ciència excel·lent, ja sigui avaluant projectes o dissenyant la ruta de desenvolupament, i també per entrar en el món empresarial, creant aliances, negociant i aconseguint fons privats. Sense cap mena de dubte, el major benefici de la meva feina és sentir la gratitud dels investigadors i investigadores quan portes un projecte a la vida més enllà del laboratori.

Alex Nikolaou – CRG

M’agrada ser part de grans projectes multicentrics i iniciatives de recerca internacionals. A més, m’agrada treballar a la intersecció de la ciència i la gestió, interactuant amb persones de diferents àmbits com experts financers, legals i de propietat intel·lectual, desenvolupadors de llocs web, divulgació i comunicació, etc. Això fa que cada dia sigui d’alguna manera diferent. Els investigadors i investigadores saben que escriure una proposta de subvenció requereix molt d’esforç i obtenir una subvenció sovint és molt competitiu. El meu impacte rau en assegurar-me que el projecte es dugui a terme com estava previst, que els socis col·laborin i que els fons concedits s’utilitzin de manera òptima.


Aquest post ha estat escrit per Gabriele Picarella i Joana Porcel, gestors de recerca al PRBB. Gabriele Picarella és coordinador de Preaward al CRG i té una àmplia experiència en administració de recerca tant en la gestió de projectes com en el desenvolupament d’estratègies de finançament competitives. Joana Porcel és la Cap de la Unitat de Projectes i Responsable de Recerca d’ISGlobal, i fa més de 15 anys que treballa en la gestió de la recerca fent ponts entre ciència i administració.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *