Una proteïna de la resposta immunitària intervé en el desenvolupament embrionari

Aquesta imatge d’embrions de ratolí molt primerencs, pertany a un recent estudi de l’equip científic del Centre for Genomic Regulation (CRG) liderat per en Thomas Graf, que ha descobert l’essencial rol de la citocina IL-6 en la diferenciació cel·lular en les primeres etapes embrionàries en mamífers. Així, aquesta proteïna, coneguda per actuar durant la resposta immunitària impulsada per una infecció bacteriana, sembla tenir també un paper important en el desenvolupament embrionari de mamífers.

Anteriorment l’equip havia observat que la proteïna C/EBPa, que intervé en la desdiferenciació de cèl·lules adultes cap a cèl·lules pluripotents, requereix d’IL-6 per a fer-ho, i que alhora C/EBPa regula l’expressió de la citocina.  Aquesta troballa els va fer pensar que aquestes molècules podrien estar implicades també en el procés de formació de cèl·lules mare (pluripotents) durant el desenvolupament embrionari.

Concretament, han estudiat com es formen dos teixits durant el desenvolupament: el trofectoderma, la capa externa de l’embrió que esdevindrà la placenta, i la massa cel·lular interna, que donarà lloc a les estructures de l’embrió. Els resultats han mostrat que tant C/EBPa com IL-6 s’expressen a la capa externa, i que a la capa interior s’expressa el receptor de la IL-6. També han comprovat que nivells baixos d’IL-6 retarden el progrés de l’embrió. Els resultats mostren per primera vegada que en el desenvolupament embrionari hi ha comunicació del trofectoderma cap a la capa interna, i que, sorprenentment, hi està implicada una molècula que, en adults, participa en la inflamació.

“Aquest descobriment planteja la possibilitat que la via de senyalització C/EBPa IL-6 reguli altres gens restringits al trofectoderma i potser actui com a impulsor del desenvolupament d’aquest teixit”
Marcos Plana, primer autor de l’estudi (CRG)

Malgrat que els experiments s’han realitzat amb cultius cel·lulars i embrions de ratolí, els resultats suggereixen que en humans es podria donar el mateix procés.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *