La salut dels nostres vasos sanguinis podria millorar gràcies a unes biomolècules de l’oli d’oliva

Un assaig clínic en humans, coordinat per l’IMIM, demostra que el consum d’oli d’oliva verge extra enriquit amb àcid maslínic i oleanòlic millora la funció endotelial.

Un estudi portat a terme per l'IMIM confirma que el consum de dues biomolècules de l'oli d'oliva es pot associar amb una funció endotelial millorada. | Imatge de Pixabay a Pexels.

Un estudi portat a terme per l'IMIM confirma que el consum de dues biomolècules de l'oli d'oliva es pot associar amb una funció endotelial millorada. | Imatge de Pixabay a Pexels.

Fins el moment, la informació a la literatura científica relacionada amb la farmacocinètica i l’activitat biològica de l’àcid maslínic i l’àcid oleanòlic — dos àcids components de l’oli d’oliva — era escassa. Per aquest motiu, personal investigador de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), en el marc del projecte NUTRAOLEUM, ha desenvolupat un mètode de determinació d’ambdós àcids en plasma. El mètode s’ha avaluat en un assaig clínic d’intervenció nutricional en humans.

L’assaig — doble cec, aleatoritzat i creuat — es va portar a terme en 54 voluntaris, tots ells persones adultes sanes, als que se’ls va administrar oli d’oliva verge extra enriquit amb dues concentracions diferents d’aquestes biomolècules naturals, extretes de la pròpia oliva. El que es va analitzar després del consum de l’oli d’oliva enriquit amb ambdues dosis d’aquests àcids va ser la farmacocinètica i l’efecte dels mateixos sobre la funció endotelial.

Els resultats obtinguts arran de l’estudi són els següents:

  • Ambdós àcids van augmentar en fluids biològics d’una manera dosi dependent.
  • La biodisponibilitat de l’àcid maslínic (és a dir, la quantitat i velocitat amb la que accedeix a la circulació i aconsegueix d’aquesta manera arribar al seu lloc d’acció) va ser més gran que la de l’àcid oleanòlic.

D’aquesta manera, es conclou que el consum d’aquests àcids es pot associar amb una funció endotelial millorada.

És el primer cop que es realitza a nivell mundial aquest estudi de la farmacocinètica de l’àcid maslínic i els efectes sobre la funció endotelial in vivo en éssers humans.

 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *