Disminueix el sobrepès infantil en els darrers 10 anys a Catalunya, però augmenta a entorns desfavorits

ISGlobal analitza els factors sociodemogràfics associats a l’obesitat i sobrepès en més d’un milió de nens, nenes i adolescents a Catalunya.

Al 2015, aproximadament el 41% dels nens i nenes espanyols d'entre 6 i 9 anys d'edat tenien sobrepès i/o obesitat. | Imatge de Kevin Gent a Unsplash.

Al 2015, aproximadament el 41% dels nens i nenes espanyols d'entre 6 i 9 anys d'edat tenien sobrepès i/o obesitat. | Imatge de Kevin Gent a Unsplash.

Un nou estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), portat a terme entre 2006 i 2016, confirma una lleugera reducció en la prevalença de sobrepès i obesitat en més d’un milió de nens, nenes i adolescents de Catalunya. No obstant, aquesta reducció seria relativa: durant aquest període, els nivells d’excés de pes sí han augmentat en els individus de les àrees més desfavorides.

 

A les zones de menor nivell socioeconòmic, els nivells de sobrepès i/o obesitat van augmentar lleugerament. En canvi, a les àrees més riques es va donar una reducció important, augmentant així la bretxa de desigualtat.

 

A l’hora de calcular prevalences i tendències temporals de sobrepès i obesitat, les característiques sociodemogràfiques que es van considerar van ser:

  • L’edat. Els individus, d’entre 2 i 17 anys d’edat, es van classificar en tres grups: de 2 a 5 anys, de 6 a 11 i de 12 a 17.
  • El sexe.
  • La residència urbana o rural.
  • La nacionalitat.
  • L’índex de privació MEDEA. Aquest índex mesura el nivell socioeconòmic de l’àrea censal on viu la família del nen, nena o adolescent.

Durant l’estudi, els nens i nenes d’entre 6 i 11 anys d’edat van disminuir els nivells de sobrepès i/o obesitat: les nenes van passar del 40 al 38%, mentre que els nens van passar del 42 al 40%. No obstant, com ja hem mencionat, a les àrees urbanes més desfavorides,  així com en nens i nenes de nacionalitat no espanyola, la prevalença d’excés de pes va augmentar. Per exemple, entre els anys 2006 i 2016, la prevalença d’obesitat es va reduir en un 15,8% en les nenes de 6-11 anys que vivien a zones amb més nivell socioeconòmic però, en canvi, va augmentar en un 7,3% a les zones més desfavorides.

 

Al 2015, aproximadament el 41% dels nens i nenes espanyols d’entre 6 i 9 anys d’edat tenien sobrepès i/o obesitat. Aquesta prevalença era similar a la de Catalunya i la segona més alta d’Europa.

 

Concretament, es va observar que els nens i nenes de nacionalitat no espanyola — a excepció d’Amèrica Llatina — presentaven menys sobrepès i/o obesitat a l’inici de l’estudi. No obstant, al llarg dels anys, la prevalença va anar augmentant fins arribar a nivells d’excés de pes dels nens i nenes de nacionalitat espanyola, especialment en el cas de les i els nens africans i asiàtics. Això es podria explicar “per la seva incorporació progressiva a l’estil de vida i hàbits d’alimentació occidentals“, explica Jeroen de Bont, primer autor de l’estudi i investigador d’ISGlobal.

 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *