Descubreixen possibles dianes terapèutiques per tractar la infertilitat i el càncer

Personal investigador del CRG comparteix el resultat del que és l’anàlisi evolutiva més completa a dia d’avui sobre les proteïnes modificadores de l’ARN.

De cara al futur, l'equip investigador del CRG té com a objectiu comprendre com la informació ambiental esdevé informació molecular en l'ARN de l'esperma, i com es transmet de generació en generació.

De cara al futur, l'equip investigador del CRG té com a objectiu comprendre com la informació ambiental esdevé informació molecular en l'ARN de l'esperma, i com es transmet de generació en generació.

El grup de recerca dirigit per Eva M. Novoa al Centre de Regulació Genòmica (CRG) ha dut a terme l’anàlisi evolutiva més completa a dia d’avui sobre les proteïnes modificadores de l’ARN (RNA-modifying proteins, RMP). Han analitzat el seu comportament en unes 13.000 mostres de tumors humans, així com en 32 teixits diferents i en 10 espècies. I han trobat alguns gens qe podrien ser possibles dianes terapèutiques pel tractament del càncer i la infertilitat masculina.

Els científics i científiques del CRG han observat que l’expressió de les RMP varia enormement entre els diferents tipus de teixits, i entre diferents tipus i estadis de càncer.

Els gens que codifiquen per les RMP se sobreexpressen especialment al teixit testicular. Si bé la majoria d’aquests gens s’expressen durant les primeres etapes de formació de l’esperma, d’altres ho fan a etapes posteriors, com les proteïnes ADAD1 o NSUN7. De fet, se sap que la seva disminució provoca infertilitat i, per tant, ambdues proteïnes es podrien utilitzar com possibles dianes terapèutiques pel tractament de la infertilitat masculina.

D’altra banda, el 27% de totes les RMP humanes conegudes estan desregulades als càncers estudiats. Els dos gens que es van trobar més sobreexpresats en l’anàlisi van ser HENMT1 i LAGE3. Així doncs, podrien ser també dianes terapèutiques prometedores pel desenvolupament de noves teràpies antitumorals.

A día d’avui, ja existeixen fàrmacs que utilitzen la maquinària de modificació de l’ARN per a tractar tumors, tals com els glioblastomes.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *