Què sabem sobre les radiacions?

Tot i que en el nostre dia a dia estem envoltats de radiació, poc sabem respecte els seus efectes sobre la salut. En aquest post us expliquem els tipus de radiacions que existeixen i alguns dels seus usos.

La radiació ionitzant s'utilitza en la indústria per a la producció d'energia i la verificació de la integritat dels materials i també en un àmbit tan important com la medicina, en el qual s’usa per al diagnòstic i tractament de malalties. Imatge de la NASA.

La radiació ionitzant s'utilitza en la indústria per a la producció d'energia i la verificació de la integritat dels materials i també en un àmbit tan important com la medicina, en el qual s’usa per al diagnòstic i tractament de malalties. Imatge de la NASA.

2016 va ser l’any en el que es va celebrar el 30è aniversari de l’accident a la central nuclear de Txernòbil, i el 5è aniversari de l’accident de Fukushima. Aquests accidents van causar contaminació radioactiva generalitzada, especialment a grans àrees de Bielorússia i Ucraïna i parts del Japó i la Federació Russa.

 

Protective confinement over the fourth power unit of the Chernobyl nuclear power plant. In front, a monument to the heroes who sealed the reactor at the cost of incredible efforts. Picture by Stanislav Nepochatov. CC BY-SA 3.0
Protecció vers la quarta unitat de la central nuclear de Txernòbil. Al davant, un monument als herois que van segellar el reactor amb increïbles esforços. Imatge de Stanislav Nepochatov. CC BY-SA 3.0

 

La radiació no és una cosa nova. Els humans hem evolucionat en un mar de radiació natural provinent de la terra i de l’espai. La radiació és energia transferida en forma d’ones o partícules. S’anomena ionitzant si té prou energia per canviar l’estructura d’un àtom (fer que guanyi o perdi electrons), i si no en té suficient, s’anomena no ionitzant.

En la nostra vida quotidiana estem envoltats de radiació tant de fonts artificials com naturals.

  • Radiació ionitzant: Les fonts naturals de radiació ionitzant inclouen alguns minerals, com l’urani, i l’espai (raigs còsmics). Són exemples de radiació ionitzant els raigs alfa, beta, neutró i gamma.
  • Radiació no-ionitzant: La radiació ultraviolada (UV) del sol i el camp electromagnètic de la Terra són exemples de radiació natural no ionitzant.

Hi ha diversos usos tecnològics de la radiació. La radiació ionitzant s’utilitza en la indústria per a la producció d’energia i la verificació de la integritat dels materials i també en un àmbit tan important com la medicina, en el qual s’usa per al diagnòstic i tractament de malalties. Els telèfons mòbils, el Wi-Fi, els microones i les cuines d’inducció funcionen gràcies a les radiacions no ionitzants.

 

Capacitat de diferents tipus de radiacions per travessar materials. De menys a més penetrant: alfa < beta < neutró < gamma.
Capacitat de diferents tipus de radiacions ionitzants per travessar materials. De menys a més penetrant: alfa < beta < neutró < gamma.

 

 

És dolenta la radiació per a la salut humana? Està demostrat que l’exposició a les radiacions ionitzants provoca càncer, cataractes i, en altes dosis, malalties cardiovasculars. La magnitud del risc, però, és una qüestió de quantitat: l’ús de radiació ionitzant està estrictament regulat per tal de minimitzar la dosi i, per tant, els efectes sobre la salut. En medicina, els beneficis dels exàmens de raigs X i la radioteràpia són enormes, encara que l’optimització de les dosis és molt important per minimitzar els efectes en la salut a llarg termini. L’exposició als raigs UV és també clarament cancerígena, tot i que l’exposició solar és important per a la producció de vitamina D. Les precaucions són importants, sobretot en països com Espanya, per protegir-nos contra els efectes nocius dels UV.

 

L’exposició a les radiacions ionitzants té riscos, però la magnitud del risc, és una qüestió de quantitat; a menys exposició, menys risc.

 

Els efectes adversos potencials per a la salut d’altres tipus de radiació no ionitzant són encara incerts. L’exposició tant a camps electromagnètics de baixa freqüència (ELF) com a radiofreqüència (RF), respectivament relacionats amb les tecnologies de distribució d’electricitat i les de comunicacions, ha estat classificada com a possible carcinogen per l’Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC) de l’OMS. La investigació continua, en particular a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), per aclarir si existeixen aquests efectes. Per als camps estàtics, com per exemple en les ressonàncies magnètiques, i els camps intermedis —cada vegada més utilitzats, fins i tot en portes antirobatori en botigues i en cuines d’inducció—, s’han dut a terme pocs estudis.

 

Sobre l'autor/a
Elisa Pasqual és metgessa i té gran interès per la ciència, la salut pública i l'epidemiologia. Actualment és estudiant de doctorat a l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), on investiga els efectes en la salut de l'exposició a radiació mèdica (radioteràpia, diagnòstic radiològic).

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *