Neandertals i Homo sapiens, més a prop que mai

Un estudi, en el qual ha participat l’IBE, ha revelat antigues hibridacions que explicarien la semblança genètica entre els Homo sapiens i els neandertals.

Imagen del yacimiento del Sidrón (Asturias). Crédito: César Hernández

Imatge del jaciment del Sidrón (Asturias), d'on provenía una de les mostres analitzades, Crèdit: César Hernández

Un estudi recent, que ha comptat amb la participació de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE), ha analitzat cinc seqüències genètiques d’ADN fòssil i ha conclòs que neandertals i Homo sapiens presenten una gran proximitat genètica.

L’anàlisi, realitzat de manera novedosa en el cromosoma Y (ja que la majoria de mostres ben conservades fins ara eren de dones), ha permès plantejar una hipòtesi segons la qual homínids relacionats amb el llinatge H. sapiens i neandertals van tenir una trobada fa uns 300.000 anys. En aquesta trobada, alguns gens propis dels H. sapiens van ser transferits als neandertals, reemplaçant així els que compartien amb una altra espècie d’homínids, els denisovans (localitzats en la cova de Denisova, a Sibèria).

“Amb aquest estudi, no sols descobrim una nova migració d’Àfrica a Europa de fa uns 300.000 anys, sinó que podem fer una predicció: els cromosomes Y anteriors a aquesta data seran més semblants als dels denisovans que als dels propis neandertals”
Carles Lalueza Fox
(investigador principal del Paleogenomics Lab IBE)

Encara que estudis previs havien demostrat que denisovans i neandertals eren més pròxims filogenéticamente que els H. sapiens (amb qui van compartir espai i temps durant més de 400.000 anys), els nous resultats han posicionat als neandertals com “el grup humà germà de l’espècie humana actual”.

L’anàlisi, per tant, ha establert el moment en el qual H. sapiens i neandertals es van aproximar genèticament, i ha permès continuar avançant per a conèixer millor el nostre passat.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *