Formació d’estructures similars a epitelis en organismes unicel·lulars

Es creu que l’epiteli, teixit format per una o diverses capes de cèl·lules unides entre sí, va ser la primera forma d’organització multicel·lular en aparèixer. La seva presència en tots els animals fa de l’epiteli quelcom característic d’aquests organismes.

El descobriment d’una estructura similar a un epiteli en la fase multicel·lular de les amebes socials (Dictyostelium discoideum), organismes unicel·lulars que presenten una etapa de desenvolupament multicel·lular en el seu cicle biològic, va fer reflexionar als científics sobre la possibilitat de que l’origen dels epitelis fos anterior al de l’aparició dels animals.

Al 2018, investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE: CSIC-UPF) van descobrir que l’organisme unicel·lular Sphaeroforma arctica presenta també aquesta etapa multicel·lular en el seu desenvolupament, la qual manifesta trets típics d’un epiteli.

Aquesta estructura similar a un epiteli s’origina a partir de la cel·lularització d’un cenòcit, cèl·lula multinucleada resultat de múltiples divisions nuclears sense citoquinesi.

Aquest any, els mateixos investigadors de l’IBE han demostrat que aquest procés de cel·lularització succeeix per mitjà de mecanismes moleculars típics dels animals. Concretament, van veure que es donava a partir del muntatge i desplegament d’una xarxa cortical d’actina i miosina.

En aquesta imatge, podem veure les diferents fases del procés de cel·lularització en S. arctica. S’aprecien dos marcatges diferents:

  • DAPI (blau): marcador que s’uneix a regions riques en adenina i timina de les seqüències d’ADN. S’utilitza generalment per marcar el material genètic.
  • Phalloidin (verd): marcador selectiu per filaments d’actina.

Així doncs, la troballa realitzada per aquests investigadors de l’IBE confirma l’aparició de mecanismes moleculars per a la formació d’epitelis en organismes amb origen evolutiu previ als animals.

Vols veure la teva foto aquí? Envia’ns imatges relacionades amb la ciència o la vida al PRBB a ellipse@prbb.org.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *