Dos projectes per estudiar l’impacte de la COVID-19 en la salut mental

El nou coronavirus ha afectat no només la salut física de gran part de la població, sinó la salut mental de diversos col·lectius. MIND/COVID i MINDUP són els dos projectes que l’IMIM ha posat en marxa per tal de dimensionar la magnitud d’aquest problema.

La pandèmia del coronavirus ha agreujat i incrementat el nombre de trastorns de la salut mental en determinats grups poblacionals. | Imatge de Tumisu a Needpix.

La pandèmia del coronavirus ha agreujat i incrementat el nombre de trastorns de la salut mental en determinats grups poblacionals. | Imatge de Tumisu a Needpix.

Són moltes les circumstàncies que poden amenaçar la nostra salut mental, i una pandèmia mundial com la causada per la COVID-19 pot implicar l’aparició d’estrés, angoixa i depressió… Especialment en grups poblacionals vulnerables.

Amb l’objectiu d’estudiar i millorar el benestar mental de diversos col·lectius, l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) ha posat en marxa dos projectes científics.

MIND/COVID estudia l’impacte de la pandèmia en la salut mental

Estudiar la salut mental dels treballadors sanitaris, malalts de COVID-19, i també d’una mostra de la població general espanyola. Aquest és el motiu pel qual personal investigador de l’IMIM i l’Hospital del Mar ha impulsat el projecte MIND/COVID, d’àmbit estatal i finançat per l’Institut Carles III (ISCIII) del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

L’estudi, en el que hi participa personal investigador de 24 grans institucions internacionals, ha nascut arran de la pandèmia de la COVID-19. Situacions com aquesta comporten un increment de diversos problemes de salut mental, sobretot en el cas dels treballadors sanitaris — per l’elevat risc de contagi i la sobrecàrrega de feina — i els malalts de COVID-19, així com els seus contactes més propers.

A través de qüestionaris i entrevistes en línia, el projecte MIND/COVID espera obtenir informació sobre la salut mental d’unes 15.000 persones, a qui es farà un seguiment al llarg de 6 mesos, com a mínim.

L’estudi MIND/COVID vol mesurar l’impacte en salut mental i les necessitats d’atenció en poblacions amb alt risc d’estrès psicològic. El projecte també inclou una mostra de població general per tal de conèixer l’impacte del confinament a nivell estatal.

“Esperem obtenir informació d’unes 15.000 persones. Estem utilitzant qüestionaris validats i adaptats a la pandèmia de la COVID-19 a través d’entrevistes en línia (per ordinador o telèfon mòbil). Farem seguiment dels participants durant almenys 6 mesos”, comenta el director del Programa d’Epidemiologia i Salut Pública de l’IMIM i investigador principal de l’estudi, Jordi Alonso.

Les intervencions que es realitzaran en el marc del projecte aniran des d’identificar persones amb risc de malaltia mental, a millorar l’accés a les intervencions i tractaments que han mostrat ser efectius. “No obstant, la salut mental depèn de molts altres aspectes. I també seran fonamentals el suport social, el suport econòmic, l’accés a l’habitatge, la millora en l’educació. Seran imprescindibles actuacions decidides en tots aquests àmbits”, conclou Alonso.

MINDUP ajuda a les PIMES a gestionar l’efecte de la pandèmia en la salut mental dels treballadors

El projecte MINDUP, impulsat abans de l’aparició de la COVID-19, pretén millorar la salut mental i el benestar a la feina mitjançant el desenvolupament, aplicació i avaluació d’una intervenció a diversos nivells, dirigida a un gran espectre de trastorns de la salut mental. Aquesta intervenció consisteix en un recurs que ofereix a les PIMES recolzament i eines d’intervenció, centrant-se més específicament en alleujar la depressió i l’angoixa del personal.

MINDUP està finançat per la Unió Europea i l’integren 17 membres internacionals, entre ells l’IMIM, l’únic participant de l’estat espanyol.

El projecte MINDUP té com a objectiu reduir l’estrès, l’esgotament, la depressió i l’angoixa a les PIMES. Amb la situació actual, l’estudi ha guanyat encara més importància.

“El projecte el vam iniciar al gener de 2020, prèviament a l’impacte de la COVID-19. Arran de la pandèmia vam afegir contingut específic per aquesta malaltia però, en termes generals, l’eina és la mateixa, doncs l’objectiu segueix sent el mateix: reduir l’estrès, l’esgotament, la depressió i l’angoixa a les PIMES. Ara, però, amb la COVID-19, el nostre projecte ha guanyat encara més importància, ja que tots aquests efectes adversos augmentaran encara més. MINDUP és, per tant, un projecte molt oportú”, confirma el psiquiatra de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospital del Mar (INAD), investigador de l’IMIM i del CIBERSAM, i responsable del projecte MINDUP a Espanya, Benedikt Amann.

Les intervencions de MINDUP aniran dirigides, inicialment, a les PIMES de 3 sectors específics — construcció, atenció sanitària i TIC — de 9 països diferents. L’impacte es podrà mesurar gràcies a la implementació de diverses escales clíniques. A més, es durà a terme un seguiment de 13 mesos amb els participants, període durant el qual el personal investigador es mantindrà en contacte amb ells.

En pocs mesos s’espera poder obtenir els primers resultats d’ambdós projectes.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *