Assenyalen dos biomarcadors sanguinis que detecten els primers indicis d’Alzheimer

L’IMIM lidera un estudi que revela dos biomarcadors en sang, p-tau231 i p-tau217, com a indicadors d’estadis prematurs d’Alzheimer.

L’anàlisi de biomarcadors en sang és un procés menys invasiu i podria facilitar el diagnòstic de l’Alzheimer. Foto simbòlica d’un cervell de Pawel Czerwinski per a Unsplash.

L’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) han liderat una investigació on demostren l’eficàcia de p-tau213 i p-tau217 com a biomarcadors sanguinis per a detectar estadis primerencs d’Alzheimer.

L’extracció de sang per a conèixer l’estat de la malaltia no només és un mètode poc invasiu, sinó que també permet abaratir costos en el diagnòstic. És per això que l’equip investigador ha estudiat biomarcadors sanguinis ja coneguts de la fase somàtica de la malaltia. Després d’analitzar mostres de 397 pacients de mitjana edat amb Alzheimer en estat preclínic, els resultats són encoratjadors.

Tant p-tau231 com p-tau217 indiquen canvis cerebrals pel que fa l’acumulació de la proteïna amiloide, precursora de l’Alzheimer, en pacients sense símptomes cognitius. Concretament, són els valors de p-tau231 els que indiquen una major acumulació de la proteïna que, a més, prediu una major pèrdua cognitiva a tres anys vista.

“Els biomarcadors són una eina molt útil que podria accelerar el desenvolupament de nous tractaments dirigits a la malaltia de l’Alzheimer”
Marc Suárez-Calvet, BBRC, IMIM i Hospital del Mar

A més de contribuir al diagnòstic i al desenvolupament de noves teràpies en la fase primerenca contra la malaltia, aquests biomarcadors podrien facilitar el reclutament de pacients per a assajos clínics en etapes prematures de l’Alzheimer.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *