Analitzen el paper d’un gen diana de p53 en la protecció contra el càncer

Un estudi codirigit per la UPF ha investigat el paper que té Zmat3, un gen diana de p53 – el principal gen alterat en la majoria dels càncers – en la protecció enfront del desenvolupament d’aquesta mena de malalties.

La proteïna estudiada, zmat3, en el nucli de cèl·lules de ratolí. Imatge de The Human Protein Atlas.

En una recent recerca, el grup de Biologia del Càncer del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-UPF) ha estudiat la funció de Zmat3, un dels gens diana de p53 – el gen supressor de tumors que està mutat en més de la meitat dels càncers del món.

Per fer-ho, les investigadores de l’equip liderat per l’Ana Janic van eliminar Zmat3 dels models de ratolins preclínics de limfoma i càncer de pulmó i van veure com l’absència d’aquesta proteïna va tenir poc impacte en el desenvolupament de la malaltia i la seva gravetat.

“És probable que, almenys en alguns tipus de càncers de sang i pulmó, no sigui la proteïna Zmat3 sola, sinó diverses proteïnes les que treballen juntes per a prevenir la formació del càncer”
Ana Janic, líder de grup (DCEXS-UPF) i co-directora de l’estudi

Així, per a sorpresa del grup, el paper de Zmat3 de manera aïllada no ha estat determinant. Aquests resultats, però, han servit per a fer un pas més en la caracterització dels diferents gens diana de p53 que contribueixen en la batalla que el nostre cos lliura contra el càncer.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *