Analitzada la susceptibilitat a la COVID-19 en deu espècies animals

Segons un estudi computacional del CRG, els animals amb major risc de contreure la infecció per SARS-CoV-2, després dels humans, són les fures, els gats, les civetes i els gossos.

Les fures són els animals amb major risc de contraure el SARS-CoV-2, després dels humans.

Les fures són els animals amb major risc de contraure el SARS-CoV-2, després dels humans.

Un estudi recent del Centre de Regulació Genòmica (CRG) ha analitzat a través de mètodes computacionals, la susceptibilitat de deu espècies animals a la contracció de la COVID-19.

A més dels humans, les fures, gats, civetes i gossos són les espècies amb major possibilitat d’emmalaltir per una infecció de SARS-CoV-2, mentre que les rates, els ratolins, els ànecs, els porcs i els pollastres presenten un risc gairebé nul.

Diferents espècies presenten diferents susceptibilitats a la COVID-19. Imatge del CRG.

Aquests resultats s’han obtingut a partir de l’anàlisi de dos factors clau per al desenvolupament de la infecció:

  • La variant del receptor cel·lular ACE2: és el punt d’entrada del virus a la cèl·lula. A major afinitat del receptor per la proteïna de la superfície del virus, major probabilitat que aquest entri en les cèl·lules.
  • Índex d’adaptació de codons: és la capacitat del virus per a controlar la maquinària cel·lular a favor seu. A major eficiència en el procés, més proteïnes víriques es podran crear i per tant, major susceptibilitat al desenvolupament d’una infecció.

“Saber quins animals són susceptibles al SARS-CoV-2 en ajuda a prevenir la creació de reserves animals a partir de les quals el coronavirus pot tornar a emergir amb el pas del temps”
Luis Serrano, líder de l’estudi i director del CRG.


L’estudi ha contribuït així a millorar la informació sobre mesures sanitàries relacionades amb el contacte amb animals per a la prevenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *