La Covid-19 colpeja amb més força als més pobres

Una anàlisi d’uns 9.000 casos de Covid-19 a diferents districtes de Barcelona mostra que el districte amb menys renda va registrar fins 2,5 vegades més incidència que el de més renda.

Maria Grau, investigadora de l'IMIM, i José Miguel Baena-Díez. investigador de l'IDIAPJGol (Centre d'Atenció Primària La Marina), són els principals autors del treball.

Maria Grau, investigadora de l'IMIM, i José Miguel Baena-Díez, investigador de l'IDIAPJGol (Centre d'Atenció Primària La Marina), són els principals autors del treball.

La pandèmia causada pel SARS-Cov-2 ha causat més de 760.000 morts al món, i prop de 30.000 a Espanya – però no afecta a tothom per igual. Una vegada més, les persones amb menys recursos, es veuen desproporcionadament afectades.

Segons un estudi liderat per Maria Grau, investigadora principal i membre del Grup de recerca en epidemiologia i genètica cardiovascular de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), a Barcelona la Covid-19 ha afectat amb més força els barris més empobrits.

L’equip ha analitzat el nombre de casos d’infecció per coronavirus per districtes entre el febrer i l’abril de 2020 i els ha comparat amb les dades de renda mitjana. Els resultats destaquen una relació directa entre una renda més baixa i un nombre més alt de casos de COVID-19. En concret, el districte amb la mitjana de renda més baixa, Nou Barris, va registrar durant el pic de l’epidèmia una incidència de casos 2,5 vegades més alta que el districte amb la renda més alta, Sarrià-Sant Gervasi.

Incidència de COVID-19 x 10.000 habitants ajustat per edats als districtes de Barcelona i nivell de renda. Font: IMIM.

“Els resultats demostren que els esforços per contenir l’epidèmia no poden ignorar els problemes d’equitat en matèria de salut”, diu Grau, i afegeix “s’han de fer més esforços als barris amb població més vulnerable. Cal assegurar la igualtat d’oportunitat de tractament, però també la protecció financera durant aquest període. Cal trencar el cercle viciós entre pobresa i malaltia“.

Entre les causes que explicarien aquests resultats, hi hauria:

  • Feina: els veïns dels barris més afectats no poden permetre’s deixar de treballar o el teletreball. Això els obliga a anar a la feina en transport públic, incrementant les possibilitats de contagi.
  • Habitatge: pisos sobreocupats o compartits en els districtes més afectats, i disponibilitat de segones residències fora de la ciutat als districtes més rics.


“Aquesta informació pot ser molt útil per a planificar les accions preventives de forma encara més eficient, tenint en compte la realitat socioeconòmica dels diferents districtes“, diu Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *