Ferran Sanz: “Competidors habituals treballen conjuntament per obtenir millors prediccions de toxicitat”

Ferran Sanz, director del GRIB i coordinador acadèmic d’eTOX i ens explica l’inici d’aquest prometedor projecte europeu que vol facilitar la predicció de la toxicitat dels fàrmacs a través de models computacionals.

En Ferran Sanz és el director del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica(GRIB).

En Ferran Sanz és el director del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica(GRIB).

El projecte de toxicologia electrònica (eTOX) va començar el gener del 2010 com un dels projectes finançats en la primera convocatòria de la IMI (Iniciativa sobre Medicaments Innovadors), una singular associació público-privada entre la Comunitat Europea i la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA). Ferran Sanz, director del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB: IMIM-UPF) i coordinador acadèmic d’eTOX, avalua els èxits obtinguts fins ara pel projecte com a molt positius.

 

Què és exactament eTOX?

Tots els projectes de la IMI, incloent-hi l’eTOX, reuneixen empreses farmacèutiques i grups acadèmics europeus per abordar els reptes científics que són una prioritat per a la indústria farmacèutica. En el cas d’eTOX, l’objectiu és facilitar la predicció primerenca de la toxicitat dels fàrmacs a través de models computacionals. La seva durada serà d’un total de cinc anys.

“L‘objectiu d’eTOX és facilitar la predicció primerenca de la toxicitat dels fàrmacs a través de models computacionals


Com es fa aquesta predicció?

El primer pas és un exercici intensiu de recopilació de dades en què es recull informació estructural i toxicològica sobre compostos que ja han estat testats. Aquesta informació s’obté dels arxius de les empreses farmacèutiques participants, i és la primera vegada que aquestes s’han posat d’acord per compartir una informació tan sensible, procedent d’experiments amb animals. Sobre la base d’aquesta informació compartida, creem els models informàtics que han de permetre una millor predicció in silico de la toxicologia de les drogues de nou disseny. La perspectiva de futur és ser capaços de desenvolupar nous medicaments de manera més eficient, amb menys toxicitat i en un període de temps més curt. Aquest procediment no només reduirà els costos de desenvolupament de fàrmacs, sinó també el grau d’experimentació animal.

Aquest procediment no només reduirà els costos de desenvolupament de fàrmacs, sinó també el grau d’experimentació animal

Qui són els socis participants?

Dels 25 socis de diferents països europeus, tretze són empreses farmacèutiques, cinc són petites i mitjanes empreses i set són institucions acadèmiques. Originàriament hi havia onze companyies farmacèutiques, però una vegada el projecte va començar, dues més van demanar col·laborar-hi i contribuir-hi. El fet que la participació de les empreses els suposi una important contribució financera i de recursos humans sense rebre cap finançament públic, indica l’interès que mostren per aquest projecte.

Quins han estat els èxits assolits en aquest primer any i mig del projecte?

En el primer any el més destacat ha estat l’actitud positiva de tots els socis, que ha donat lloc a la consolidació d’un treball en equip molt productiu. Tot i que alguns socis són habitualment competidors  en la cerca de noves dianes farmacològiques i medicaments, dins del projecte eTOX col·laboren amb entusiasme per aconseguir un objectiu comú: trobar una solució per evitar la toxicitat i desenvolupar fàrmacs més segurs.

Ja hem creat la base de dades per a l’intercanvi d’informació i els procediments per a l’extracció de dades semiautomàtica dels informes de toxicologia. També hem definit l’arquitectura computacional del sistema de predicció i ja s’han desenvolupat els primers mòduls d’aquest sistema.

“Tot i que alguns socis són habitualment competidors  en la cerca de noves dianes farmacològiques i medicaments, dins del projecte eTOX col·laboren amb entusiasme per aconseguir un objectiu comú: trobar una solució per evitar la toxicitat i desenvolupar fàrmacs més segurs”


Quines són ara les següents passes?

Una vegada que la infraestructura de base de dades s’ha creat, s’alimenta amb la informació extreta dels arxius de les companyies farmacèutiques. A partir de les dades acumulades a la base de dades en cada moment, el sistema predictiu va sent progressivament millorat. A continuació, es posarà a prova dins de cada empresa amb les dades internes no incloses en la base de dades d’eTOX. D’acord amb l’experiència incremental i els problemes emergents, el sistema es millorarà i es desenvoluparà encara més.

 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *